Copyright © 2016 Ondřej Lisý  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: dechovyorchestr@gmail.com
Organizační řád slavností:

   Za každého návštěvníka jsme všichni organizátoři opravdu rádi, ale i mezi z nás jsou lidé, kteří se neumí bavit jako normální lidé. Právě pro tyto návštěvníky jsou tady naše pravidla. Přesto pevně věříme, že nebudou potřeba a celé odpoledne si společně pořádně užijeme.

-  Vstupem do prostor konání slavností souhlasí každý návštěvník s organizačním řádem pivních slavností.
- Platí přísný zákaz vnášení omamných látek, zbraní, vlastního jídla, pití, pyrotechnických předmětů a veškeré jiné předměty ohrožující bezpečnost nebo zdraví
- Pořadatel má právo provést kontrolu, zda nevnášíte do areálu nebezpečné či nepovolené předměty.
- V prostoru konání slavností je zakázané zakládat otevřený oheň.
- Alkohol mladším 18 let neprodáváme!
- Je zakázáno bez předchozího souhlasu pořadatele rozdávat či umisťovat v areálu jakékoli propagační a reklamní materiály!
- Každá osoba vstupující na pivní slavnosti je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.
- Na akci vstupuje každý na vlastní nebezpečí a organizátoři Pivních slavností Holice nenesou žádnou zodpovědnost za případná zranění návštěvníků nebo odcizené, či jinak poškozené předměty.
- Pořadatel Slavností piva Holice (www.slavnosti-holice.cz) si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví organizačnímu řádu slavností nebo jehož chování shledá pořadatel nepřístojným.
- Každá osoba vstupující do areálu souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části akce Pivních slavností Holice, pořadatelem akce a jeho smluvními partnery (např. sponzory).
- Změna programu vyhrazena.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
QUICK LINKS
KONTAKT: